İngilizce Vekaletname Tercümesi

unnamed

İngilizce Vekaletname Tercümesi

Türkçe Vekaletname’nin İngilizce diline tercümesi;

İngilizce diline çevrilmiş vekaletname, şahsın, firmanın, şirketin başka bir şahsa, firmaya, şirkete belirli durumlarda kendi adına işlem yapabilmesi için yazılı olarak noterden yetkilendirme verdiği bir belgedir.

Ev, Bina, Arsa, Konut, Taşınmazlarla ilgili işlemler, satış, istimlak, şirket kuruluşu, şahıs için banka yetkileri, araba ile ilgili işlemler (satış, devir, vb.), Bankalarla ilgili işlemler, Miras intikal, taksim, satış işlemleri, Kiraya verme işlemleri, telefon işlemleri (numara taşınması, devri ile ilgili işlemler) gibi birçok işlemde sizin veya başka bir firmanın, şahsın adına vekaleten başka bir şahsı yetkili kıldığınıza dair noterlerde hazırlanmış Türkçe vekaletleri Türkçe’den İngilizce diline tercüme yapılması ve göndereceğiniz ülkede konuşulan İngilizce diline çeviri yaptırmanız gerekli olabilir. Bu sebepten ötürü vekaletnameler münferit, genel ve özel olarak üçe ayrılırlar. Türkiye'deki noterlerde Türkçe hazırlanıp yurtdışında kullanılacak olan vekaletnameler noterde tasdik işlemi yapılır akabinde İngilizce diline tercümesi yapılır ve tekrar Türkçe orijinal evrakın üzerine Vekaletnamenin İngilizcesi konularak resmi kurumlardan onay işlemi görebilmesi için Noterden onaylanır sonrasında İngilizce onaylanan vekaletnamenin apostil işlemleri gerçekleşir ve belgenin gideceği ülkenin elçiliğinden, konsolosluğundan onaylanır.

İngilizce konuşulan ülkelerden gelen İngilizce vekaletnamelerin ülkemizde geçerli olabilmesi için İngilizce dilinden Türkçe’ye çevirisi yapıldıktan sonra noterden onaylanır ve ülkemiz hudutları içerisinde amacına bağlı olarak kullanılabilir.

Vekaletname konusu önemli olduğu için tercümeler uzman İngilizce vekaletname çevirisi yapan tercümanlar tarafından çevirisi yapılmalıdır. İngilizce, Türkçe – Türkçe, İngilizce vekaletname çevirisi yapan uzman ingilizce tercüman kadrosu ile ingilizce vekaletname tercüme ve ingilizce vekaletname çeviri işlerinizde çeviri ofisimizden hizmet alma hususunda faydalanabilirsiniz.

İngilizce Vekaletname Türleri

Şahıslara Veraset İntikal İşlemlerine İlişkin İngilizce Vekaletnamesi

Şahıs veya firmalara Tapuda Yapılacak İşlemlere İlişkin İngilizce Vekaletname

Şahıslara ve Firmalara verilen Genel İngilizce Vekaletnamesi

Gayrimenkul Alımına İlişkin İngilizce Vekaletname

Boşanma Yetkili İngilizce Vekaletnamesi

Firmalara, Şahıslara İpotek Vermek Hakkında İngilizce Vekaletname

Şahıs, Firmalar, Şirketler Tarafından İngilizce Verilecek Vekaletnameler

Şahıslar, Firmalar Şirket Kuruluşu İçin İngilizce Verilecek Vekaletnameleri

Firmalar, Şahıslar ve Şirket Hisse Devrine İngilizce İlişkin Vekaletname

İngilizce diline hazırlanması gereken vekaletname örnekleri

İngilizce vekaletname çeviri, İngilizce vekaletname tercüme, İngilizce vekaletname tercümesi, İngilizce vekaletname çevirisi, İngilizce Türkçe vekaletname çeviri, Türkçe İngilizce vekaletname tercümesi

Vekaletname Tercümesi

Türkçe vekaletnameyi İngilizce yeminli tercümanlar tarafından birebir tercümesi yapılır. İngilizce tercümesi yapılan Vekaletnamenin ingilizce yeminli çeviri, tercüme önemi taşıyabilmesi için tercüme kaşemiz ve İngilizce yeminli tercümanın imza onayı gerekmektedir.