İngilizce Finans Tercümesi

unnamed

İngilizce Finans Tercümesi

İngilizce finansal çeviriler en az teknik çeviriler kadar zor ve önemlidir. Konusuna uygun terminolojiye hâkimiyeti gerektirir. Tüm ingilizce finansal tercümanlarımız yüksek dil becerisi yanında muhasebe, ekonomi, vergilendirme ve diğer finans sektörlerinde engin deneyime sahip İngilizce finans tercümanlar kadrosundan oluşmaktadır.

Gerek küreselleşen dünyaya, gerek her geçen gün daha önemli hale gelen ekonomiye gerekse de uluslararası yatırım olanaklarına bağlı olarak hızla değişen ve öne çıkan finans sektöründe faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu ingilizce finansal tercüme, özellikle birleşme ve devralma, fon ve varlık yönetimi, halka arz, hisse senedi ve türev araçlar olmak üzere, tüm unsurları ile İVOGSAN Tercüme Hizmetleri'nin başlıca uzmanlık alanları arasındaingilizce finansal tercüme yer almaktadır.

İngilizce finansal tercüme kapsamında verilebilecek örnekler akreditif mektuplarından, aracılık dokümanlarından, banka raporlarından, banka hesap özetlerinden, bilançolardan, değerleme ve denetim raporlarından, faaliyet raporlarından, finansal analizlerden, finansal kiralama dokümanlarından, fon bültenlerinden ve dokümanlarından, gelir tablolarından, hisse senetlerine ilişkin dokümanlardan, iktisat ve işletme konulu değerlendirme ve uzman görüşlerinden, izah namelerden, kar-zarar cetvellerinden, kredi sözleşmelerinden, mali raporlardan, menkul kıymet işlemleri konulu dokümanlardan, muhasebe standartları dokümantasyonundan, nakit akışı tablolarından, opsiyon sözleşmelerinden ve dokümanlarından, piyasa incelemelerinden, sigorta poliçelerinden, sigorta zeyilnamelerinden, teminat mektuplarından, türev araçlara ilişkin dokümanlardan, vadeli işlemlere ilişkin dokümanlardan, varlık yönetimi konulu dokümanlardan oluşmakla birlikte bunlarla sınırlı değildir.

İVOGSAN  Tercüme Hizmetleri ingilizce finans alanında çevirmen kadrosu, gerek ülkemizdeki bankacılık-finans sektörünü düzenleyen gerekse de uluslararası finans piyasalarının tabi olduğu düzenleme ve mevzuatlara bütünüyle aşina ve hakim olup, finansın her alanında pek çok çeviriye imza atmış bulunmaktadır.